Hahlen kuvapankin käyttöehdot

Tämän sopimuksen tarkoituksena on Hahle Oy:n (jäljempänä Hahle) internetsivujen kuvapankin käyttöoikeuden luovuttaminen käyttäjälle (jäljempänä Käyttäjä). Nämä ehdot koskevat kuvapankkiin rekisteröitymistä ja sen käyttöä.

Hahlen kuvapankki tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden käyttää kuvapankissa nähtävillä olevia Hahlen tuotekuvia ja tavaramerkkejä (jäljempänä kuvamateriaali) Hahlen tuotteiden markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa.

Kuvapankin käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Salasana on henkilökohtainen ja / tai oikeushenkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle ja / tai oikeushenkilölle. Käyttäjä on vastuussa käyttämänsä kuvapankin kuvamateriaalin käytöstä. kuvapankkia saa käyttää vain lain, muiden säännösten ja hyvän tavan mukaisesti.

Kuvapankki sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia. Käyttäjällä ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Hahlen nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

Edellä sanotusta huolimatta Käyttäjällä on oikeus ilman Hahlen etukäteistä kirjallista suostumusta kopioida, tallentaa ja käyttää Hahlen kuvapankin kuvamateriaalia. Kolmannen osapuolen käyttäessa Hahlen tuotteita markkinoinnissa, mainonnassa ja ilmoituksissa tai muuhun julkaisuun, on sillä aina ilmoitus- ja hyväksyttämisvelvollisuus Hahlelle. Lisäksi käyttäjä vastaa kopioimansa, tallentamansa tai käyttämänsä kuvamateriaalin osalta siitä, että kuvamateriaalin julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus-, tekijän- tai muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastainen.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Hahlen rekisteröimiä tavaramerkkejä, liikemerkkiä eikä muita Hahlen branditunnuksia.

Hahlella on milloin tahansa oikeus muuttaa kuvapankkia, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

Käyttäjä on velvollinen ennen kuvapankkiin rekisteröitymistä antamaan Hahlelle tarpeelliset tiedot oikeassa muodossa. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta Hahlelle viivytyksettä. Hahlella on oikeus käyttää Käyttäjän antamia tietoja omissa rekistereissään.

Tämä sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyttyä nämä ehdot. Hahlella on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli jompikumpi sopijapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja. Hahlella on oikeus muuttaa kuvapankin ehtoja.

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.

Rekisteröintilomake

Täytettyäsi alla olevan tiedot, saat sähköpostiisi tunnuksen ja salasanan
joilla pääset käyttämään Hahlen kuvapankkia.

  1.  


:: PHP FormMail Generator ::